Obrobka reczna

Kąt α powinien być bardzo mały, nie większy jak 8°. Cięcie prostopadłe za pomocą przecinaka a — przecinanie blachy na podkładce, b — sposób trzymania i przesuwania przecinaka, c — przecinanie piaskownika Grubsze płaskowniki przecina się zwykle przez nacięcie z czterech stron, a następnie odłamuje się rys. Często prace ślusarskie wiążą się z pracami montażowymi, które mają na celu dopasowanie składanych części i zapewnienie prawidłowej ich współpracy. Ciętą blachę na1eży wsuwać jak najdalej w rozwarte ostrza nożyc, jednak szerokie rozwarcie nożyc powoduje wysuwanie materiału. Od prawidłowego wykonania tej czynności zależy utrzymanie dokładnych wymiarów obcinanego przedmiotu. Dla wyznaczenia środka pierścienia rys.

Obrobka reczna

Często prace ślusarskie wiążą się z pracami montażowymi, które mają na celu dopasowanie składanych części i zapewnienie prawidłowej ich współpracy. Mimo znacznego postępu w dziedzinie obróbki metali, a w szczególności w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów wytwarzania, obróbka ręczna nie straciła na znaczeniu.

Obrobka reczna

O roli i znaczeniu obróbki ręcznej w przemyśle mogą świadczyć liczby określające w procentach udział operacji ślusarskich i montażowych w stosunku do operacji maszynowych. Podana wartość udziału robót ręcznych w ogólnym czasie wytwarzania odnosi się do produkcji seryjnej.

Piłowanie

Udział ten jest znacznie większy, gdy produkcja ma charakter jednostkowy. Dział obróbki ręcznej: Przyrządy i narzędzia pomiarowe oraz sposoby pomiaru Trasowanie na płaszczyźnie i przestrzenne Ścinaniewycinanie i przecinanie metali Cięcie metali nożycami i na piłach Gięcie i prostowanie metali Obrobka reczna powierzchni płaskich i kształtowych.

Obrobka reczna

Piłowanie mechaniczne Wiercenie Obrobka reczna, pogłębianie, rozwiercanie Gwintowanie. Nacinanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych Skrobanie metali.

Obrobka reczna