Z zapaleniem stawow i wiezadel

Aby potwierdzić zakażenie bakteryjne, należy wcześniej pobrać próbkę płynu stawowego i poddać ją badaniu mikrobiologicznemu. Co robić, aby uniknąć zachorowania na reaktywne zapalenie stawów? Wymieniamy zatem następujące czynniki wpływające na rozwój choroby: genetyka: wyżej wspomniane obciążenie genetyczne jest jednym z powodów powstawania choroby.

Zapalenie więzadeł a fizjoterapia Czym jest więzadło?

Z zapaleniem stawow i wiezadel

Więzadło to pasma wytrzymałej tkanki łącznej, łączące ze sobą kości, służące wsparciu i wzmocnieniu stawów, podtrzymaniu narządów wewnętrznych oraz stabilizacji ludzkiego szkieletu. Co charakterystyczne, są dość elastyczne, ale mało rozciągliwe. Czym różni się więzadło od bardzo podobnej tkanki, którą jest ścięgno?

Z zapaleniem stawow i wiezadel

Przede wszystkim tym, że ścięgno jest przedłużeniem mięśnia, przytwierdzającym go do kości. Więzadło natomiast łączy ze sobą kości bezpośrednio.

Z zapaleniem stawow i wiezadel

W związku z tym nie bierze czynnego udziału w wytwarzaniu ruchu powodowanego przez mięśniea jedynie częściowo ogranicza ruchomość danego stawu. Więzadło w stopie.

Z zapaleniem stawow i wiezadel

Przyczyną może być nadmierne napięcie czy naciągnięcie samych więzadeł lub też ścięgien albo mięśni w ich okolicy. Bardziej szczegółowe źródła problemu zależą oczywiście od konkretnej lokalizacji urazu.

Często jednak jest to efekt skręcenia stawu i naciągnięcia, naderwania lub zerwania więzadła.

Z zapaleniem stawow i wiezadel

Dlatego, choć więzadeł w naszym ciele jest dużo więcej, to na kontuzje najbardziej narażone są struktury znajdujące się w nogach. Mowa o następujących więzadłach zlokalizowanych w kolanie: więzadło rzepki.

Z zapaleniem stawow i wiezadel