Witaminy do chorob stawow u kobiet. Witaminy na stawy i wzmocnienie mięśni

Od dawna wiadomo, że żeńskie hormony płciowe - estrogeny, progesteron, działają raczej stymulująco, a hormony męskie testosteron hamująco na układ immunologiczny. Na domiar złego, RZS atakuje także inne narządy. Dzięki temu powstają różne typy komórek tworzących np. W lecznictwie stosowane są już analogi witaminy D ze względu na swoje działania antyproliferacyjne, np.

Moda na witaminę D jest w medycynie coraz bardziej zauważalna. Plejotropowe działanie witaminy D i entuzjazm dla jej stosowania są równocześnie coraz lepiej potwierdzane wynikami badań naukowych. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na znaczeniu stosowania witaminy D w profilaktyce pierwotnej wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych, autoimmunologicznych oraz na jej wpływie na przebieg tych chorób.

Yehuda Shoenfeld w pracy pt. Przewidywanie i zapobieganie autoimmunizacji, mit czy rzeczywistość? Trudno powiedzieć, czy znajdzie ona szerokie zastosowanie w profilaktyce lub jako lek modyfikujący przebieg chorób reumatycznych.

Warto jednak prześledzić obecny stan wiedzy na temat znaczenia witaminy D w reumatoidalnym zapaleniu stawów RZS i przypomnieć zalecenia co do jej stosowania.

Działanie witaminy D można podzielić na klasyczne i nieklasyczne. Do klasycznych funkcji witaminy D należy dość dobrze poznany wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforanową. Nieklasyczne działanie jest związane z jej wpływem na proliferację, różnicowanie Zapalenie stawu na stopie na gorze apoptozę komórek oraz produkcję cytokin.

Bóle stawów - jakim chorobom towarzyszą? Dlaczego bolą stawy, co stosować na ból stawów?

Może być on wywierany na drodze auto- i parakrynnej. Niskie stężenie witaminy D w surowicy ma związek z występowaniem osłabienia siły mięśniowej, bólu kości i stawów, zaburzeniami równowagi. Częsty u ludzi starszych niedobór witaminy D może więc sprawiać trudności diagnostyczne wynikające z podobieństwa jego Witaminy do chorob stawow u kobiet do objawów RZS wieku starszego.

Występowaniu wyższych stężeń witaminy D i stosowaniu jej suplementacji przypisuje Witaminy do chorob stawow u kobiet skojarzenie ze zmniejszeniem ogólnej umieralności pacjentów i umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Efekty te obserwowano w prospektywnych badaniach na dużych grupach pacjentów, niezależnie od występowania chorób towarzyszących i stopnia aktywności fizycznej. Odkrywane są nowe, nieklasyczne efekty działania witaminy D w chorobach autoimmunologicznych.

Witamina na stawy – co warto zażywać na bolące stawy? Jak zadbać o stawy, aby były zdrowe i mocne?

Wykazano, że: hamuje ona zapalenie wysp trzustkowych, zapobiegając wystąpieniu cukrzycy typu 1, łagodzi przebieg RZS i wywołanego doświadczalnie zapalenia mózgu badania in vitro i na zwierzętachzmniejsza ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane badania prospektywne na ludziach ; jej niedobór grozi zwiększeniem ryzyka chorób autoimmunologicznych, np.

Rozwój badań diagnostycznych pozwala coraz wcześniej rozpoznawać choroby autoimmunologiczne lub określać prawdopodobieństwo ich wystąpienia w przyszłości. W takiej sytuacji niezmiernie cenne byłoby zastosowanie leku zapobiegającego rozwojowi choroby.

  • Wedle najnowszych doniesień mogą one odgrywać ważną rolę w patogenezie tego schorzenia.
  • Schorzenia narządu ruchu Cztery sposoby na bolące stawy Ruszać czy nie ruszać?

Duże nadzieje wiąże się z praktycznym wykorzystaniem doniesień na temat możliwej roli witaminy D w profilaktyce wystąpienia chorób autoimmunologicznych. Immunomodulujące właściwości witaminy D mogą pełnić rolę w modyfikacji procesów autoimmunologicznych. Stężenie witaminy D w surowicy chorych na choroby autoimmunologiczne W Polsce występuje niedostateczne nasłonecznienie przez większość miesięcy w roku i związane z tym niskie stężenie witaminy D w populacji.

Badania epidemiologiczne wskazują na skojarzenie niedoborów witaminowych w danym rejonie ze zwiększoną zapadalnością na choroby autoimmunologiczne, takie jak cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, a także RZS. Praca Bogaczewicza i wsp. Niedobór witaminy D mógłby być jednym z czynników środowiskowych prowadzących u osób predysponowanych do rozwoju tych chorób, brak na to jednak bezpośrednich dowodów.

W niektórych pracach wykazywano związek niskiego stężenia witaminy D z wysoką aktywnością TRU, choć inne nie potwierdzały tej obserwacji.

Witaminy do chorob stawow u kobiet

Znaczący procent chorych na RZS ma niskie stężenie witaminy D w surowicy. W województwie zachodniopomorskim wykazano występowanie niskiego stężenia witaminy D w surowicy zarówno chorych na RZS, jak i osób zdrowych.

Witaminy do chorob stawow u kobiet

Niektórzy badacze przypisywali zmniejszenie stężenia Witaminy do chorob stawow u kobiet OH 2D u tych chorych zaburzeniom przemian 25 OH D w postać aktywną, szczególnie w starszym wieku. Bierze się również pod uwagę mniejszą ekspozycję na światło słoneczne związaną z mniejszą aktywnością ruchową chorych. Prace epidemiologiczne nie uwzględniają jednak najczęściej aktywności fizycznej, która u chorych na RZS może być ograniczona i poprzez zmniejszenie ekspozycji na światło słoneczne wpływać na stężenie witaminy D w surowicy.

Cztery sposoby na bolące stawy - desirewarez.pl

Merlino i wsp. Te entuzjastyczne doniesienia nie zostały potwierdzone w później przeprowadzonych dużych badaniach. Nielen i wsp. Wyniki retrospektywnego oznaczenia stężenia witaminy D nie różniły się istotnie od uzyskanych w grupie kontrolnej.

Również Costenbader i wsp. Podstawowy zarzut wobec pracy Merlino i wsp. Badania na temat wpływu witaminy D na przebieg RZS były przeprowadzane głównie in vitro i na modelach zwierzęcych. Podobnie ukierunkowane były pojedyncze badania przeprowadzone u ludzi.

Reumatoidalne zapalenie stawów – objawy wczesne, badania, leczenie. Co to jest RZS? | desirewarez.pl

Analizowały one zwykle ograniczoną liczbę zmiennych związanych z chorobą. Tylko w badaniu, które prowadzili Andjelkovic i wsp. Chorym opornym na stosowane leczenie dodawano alfakalcydol w dużej dawce 2 µg na dobę przez 3 miesiące.

Po włączeniu witaminy D wyniki leczenia były lepsze. Wyniki tego badania są najczęściej cytowane jako potwierdzające związek stężenia witaminy D w surowicy z aktywnością RZS. Analiza zastosowanej w nim metodyki pokazuje jednak, że okres obserwacji był krótki, liczba pacjentów niewielka, a wyników nie porównywano z wynikami grupy kontrolnej. Nie pozwala więc ono na jednoznaczną ocenę roli witaminy D w modyfikacji procesu zapalnego w RZS. Zdecydowanie brakuje więc badań klinicznych potwierdzających entuzjazm co do łagodzenia przebiegu RZS przez witaminę D.

Badania nad nieklasyczną rolą witaminy D in vivo Wyniki wspomnianej pracy Merlino i wsp. Badania nad witaminą D są trudne z uwagi na konieczność uwzględnienia wielu czynników wpływających na jej stężenie.

  1. Od bolu w jawla
  2. Witamina D w reumatoidalnym zapaleniu stawów
  3. Zrób to w Wydawnictwie Borgis — jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych.
  4. Leczenie polaczen pszenicy
  5. Patologia w stawach zaczyna się w jamie ustnej - Reumatologia – Termedia
  6. Kremy do stawow i wiezadel
  7. Bardzo bolesne stawy w szczotkach
  8. Choroby w Sustaw.

Wadą wykorzystywania oznaczania stężenia witaminy D jest konieczność wzięcia pod uwagę wpływu wielu czynników nasłonecznienia, ekspozycji na światło słoneczne, diety na wynik oznaczenia. W kwestionariuszach żywnościowych należy uwzględniać stosowanie przez chorych witaminowych suplementów diety oraz diety bogatej w olej rybi.

Wpływ diety bogatej w kwasy omega-3 na przebieg RZS był przedmiotem wielu badań, w których wykazywano korzyści ze stosowania takiej diety dla przebiegu choroby. Należy pamiętać, że tran jest naturalnym źródłem witaminy D.

Na stężenie aktywnej postaci witaminy D wpływ ma stężenie PTH, które wzrasta przy niedoborze cholekalcyferolu i przyspiesza przemiany formy nieaktywnej. Suplementacja witaminy D Wątpliwości na temat wpływu witaminy D na zapadalność i aktywność RZS nie zmieniają faktu, że chorzy bardzo często mają jej niskie stężenie w surowicy i wymagają suplementacji z tradycyjnych wskazań. Jak więc stosować witaminę D? Najlepszą drogą dostarczania witaminy D jest endogenna synteza w skórze pod wpływem światła słonecznego.

Naturalna synteza nie grozi przedawkowaniem, ponieważ nadmiar zarówno prowitaminy, jak i witaminy D jest rozkładany w wyniku nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.

Witaminy do chorob stawow u kobiet

Wskazania do stosowania witaminy D oparte są na jej działaniach klasycznych, jednak coraz częściej sugeruje się stosowanie witaminy D w związku z jej działaniami nieklasycznymi. W aktualizowanych zaleceniach co do suplementacji witaminy D widać tendencję do zwiększania zalecanych dawek witaminy D. Według aktualnych zaleceń profilaktyki występowania niedoborów witaminy D, oprócz aktywnego nasłoneczniania, należy stosować z żywnością i preparatami farmakologicznymi łącznie — j.

U osób starszych należy stosować suplementację cholekalcyferolu przez cały rok lub alfakalcydolu 0,5—1,0 μg na dobę. Grupa NEIRD powołuje się na prace sugerujące zalecanie większej podaży witaminy D u osób zagrożonych ryzykiem rozwoju chorób autoimmunologicznych, uzależniające zakres substytucji od stężenia 25 OH D w surowicy indywidualnych pacjentów.

Cztery sposoby na bolące stawy

W zaleceniach amerykańskich podkreślono również konieczność utrzymywania stężenia 25 OH D w surowicy tych chorych na górnej granicy normy. W zaleceniach co do suplementacji witaminy D u ludzi starszych podkreśla się konieczność stosowania aktywnych postaci witaminy D. Za przyczynę obniżania się stężenia 1,25 OH 2D z wiekiem uważa się upośledzenie przemian witaminy D w postać aktywną. Zaletą stosowania alfakalcydolu jest to, że nie wymaga on hydroksylacji w nerkach.

Jest Witaminy do chorob stawow u kobiet istotne u chorych na RZS, u których mogą częściej występować choroby nerek.

Witaminy do chorob stawow u kobiet

Stosowanie i badanie roli witaminy D w chorobach autoimmunologicznych napotyka problem w postaci braku możliwości zwiększania dawki aktualnie stosowanych preparatów in vivo, ponieważ niesie to ze sobą niebezpieczeństwo przedawkowania.

Dawka kalcytriolu konieczna do utrzymania prawidłowej gospodarki wapniowo-fosforanowej jest dużo mniejsza niż dawka określona w badaniach laboratoryjnych jako skuteczna do wywierania działań nieklasycznych. Trwają prace nad zsyntetyzowaniem analogów witaminy D pozbawionych działania hiperkalcemizującego przy zachowanym znaczącym działaniu genomowym.

Z obecnie dostępnych preparatów witaminy D korzystny pod tym względem profil wydaje się mieć alfakalcydol, ponieważ w dawkach wywierających niewielkie działanie hiperkalcemizujące może wywierać pewne działania nieklasyczne. W lecznictwie stosowane są już analogi witaminy D ze względu na swoje działania antyproliferacyjne, np. Witamina D, obok klasycznego oddziaływania na gospodarkę mineralną, może wykazywać działania immunomodulujące, w tym mieć pewien związek z aktywnością i przebiegiem RZS.

Otwarte pozostaje pytanie, czy obiecujące wyniki Witaminy do chorob stawow u kobiet prowadzonych in vitro i na modelach zwierzęcych zostaną potwierdzone u ludzi. Trzeba pamiętać o ograniczeniach metodologicznych dotychczasowych doniesień na temat nieklasycznego działania witaminy D u chorych na RZS. Odpowiedź na pytanie, czy witamina D ma szansę zostać zaliczona do leków modyfikujących przebieg RZS, powinny dać dalsze badania.

Konieczność stosowania witaminy D nie ulega jednak wątpliwości z uwagi na jej niskie stężenie w populacji Polski. Piśmiennictwo 1. Andjelkovic Z. Disease modifying and immunomodulatory effects of high dose 1 alpha OH D3 in rheumatoid arthritis patients. Clin Exp Rheumatol,17, — Bogaczewicz J. Potrzeba suplementacji witaminy D u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.

Witaminy do chorob stawow u kobiet

Reumatologia,4, — Cantorna M. Mounting evidence for vitamin D as an environmental factor affecting autoimmune disease prevalence. Exp Biol Med Maywood,— Costenbader K. Vitamin D intake and risks of systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis in women. Ann Rheum Dis,67, — Cutolo M. Vitamin D in rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev,7, 59— Harel M.