Witamina D i choroby stawow. Witamina na stawy – co warto zażywać na bolące stawy? Jak zadbać o stawy, aby były zdrowe i mocne?

Wyróżniamy dwa typy odpowiedzi immunologicznej: wrodzoną i nabytą. Pacjenci z RZS często mają niedobór witaminy D i muszą otrzymywać suplementację.

Moda na witaminę D jest w medycynie coraz bardziej zauważalna. Plejotropowe działanie witaminy D i entuzjazm dla jej stosowania są Witamina D i choroby stawow coraz lepiej potwierdzane wynikami badań naukowych. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na znaczeniu stosowania witaminy D w profilaktyce pierwotnej wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych, autoimmunologicznych oraz na jej wpływie na przebieg tych chorób.

Yehuda Shoenfeld w pracy pt. Przewidywanie i zapobieganie autoimmunizacji, mit czy rzeczywistość?

 1. Przepis przeciw bolu w stawach
 2. Bol stawu barku po odebraniu tabletki
 3. Witamina D powstrzyma rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów?
 4. Moda na witaminę D jest w medycynie coraz bardziej zauważalna.
 5. Witamina D a zwyrodnieniowa choroba stawu kolanowego - Puls Medycyny - desirewarez.pl
 6. Masc na bolu
 7. Innym kluczowym odkryciem badań było to, że wpływu witaminy D na chorobę zapalną nie można przewidzieć za pomocą komórek od zdrowych osób, a nawet od krwi pacjentów z zapaleniem, ponieważ komórki z tkanki choroby są bardzo różne.

Trudno powiedzieć, czy znajdzie ona szerokie zastosowanie w profilaktyce lub jako lek modyfikujący przebieg chorób reumatycznych. Warto jednak prześledzić obecny stan wiedzy na temat znaczenia witaminy D w reumatoidalnym zapaleniu stawów RZS i przypomnieć zalecenia co do jej stosowania. Działanie witaminy D można podzielić na klasyczne i nieklasyczne.

Skomentuj artykuł:

Do klasycznych funkcji witaminy D należy dość dobrze poznany wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforanową. Nieklasyczne działanie jest związane z jej wpływem na proliferację, różnicowanie i apoptozę komórek oraz produkcję cytokin. Może być on wywierany na drodze auto- i parakrynnej.

Niskie stężenie witaminy D w surowicy ma związek z występowaniem osłabienia siły mięśniowej, bólu kości i stawów, zaburzeniami równowagi.

Witamina D i choroby stawow Polaczenia grzewcze w artroze

Częsty u ludzi starszych niedobór witaminy D może więc sprawiać trudności diagnostyczne wynikające z podobieństwa jego objawów do objawów RZS wieku starszego. Występowaniu wyższych stężeń witaminy D i stosowaniu jej suplementacji przypisuje się skojarzenie ze zmniejszeniem ogólnej umieralności pacjentów i umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Efekty te obserwowano w prospektywnych badaniach na dużych grupach pacjentów, niezależnie od występowania chorób towarzyszących i stopnia aktywności fizycznej. Odkrywane są nowe, nieklasyczne efekty działania witaminy D w chorobach autoimmunologicznych.

Wciąż szukasz odpowiedzi? Zadaj nowe pytanie

Wykazano, że: hamuje ona zapalenie wysp trzustkowych, zapobiegając wystąpieniu cukrzycy typu 1, łagodzi przebieg RZS i wywołanego doświadczalnie zapalenia mózgu badania in vitro i na zwierzętachzmniejsza ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane badania prospektywne na ludziach ; jej niedobór grozi zwiększeniem ryzyka chorób autoimmunologicznych, np.

Rozwój badań diagnostycznych pozwala coraz wcześniej rozpoznawać choroby autoimmunologiczne lub określać prawdopodobieństwo ich wystąpienia w przyszłości.

Witamina D - dla kogo i kiedy?

W takiej sytuacji niezmiernie cenne byłoby zastosowanie leku zapobiegającego rozwojowi choroby. Duże nadzieje wiąże się z praktycznym wykorzystaniem doniesień na temat możliwej roli witaminy D w profilaktyce wystąpienia chorób autoimmunologicznych.

Witamina D i choroby stawow Zapobieganie zlaczem ludzkim

Immunomodulujące właściwości witaminy D mogą pełnić rolę w modyfikacji procesów autoimmunologicznych. Stężenie witaminy D w surowicy chorych na choroby autoimmunologiczne W Polsce występuje niedostateczne nasłonecznienie przez większość miesięcy w roku i związane z tym niskie stężenie witaminy D w populacji. Badania epidemiologiczne wskazują na skojarzenie niedoborów witaminowych w danym rejonie ze zwiększoną zapadalnością na choroby autoimmunologiczne, Witamina D i choroby stawow jak cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, a także RZS.

Praca Bogaczewicza i wsp. Niedobór witaminy D mógłby być jednym z czynników środowiskowych prowadzących u osób predysponowanych do rozwoju tych chorób, brak na to jednak bezpośrednich dowodów. W niektórych pracach wykazywano związek niskiego stężenia witaminy D z wysoką aktywnością TRU, choć inne nie potwierdzały tej obserwacji. Znaczący procent chorych na RZS ma niskie stężenie witaminy D w surowicy.

Witamina D i choroby stawow Bursith zlacza lokcia nie boli

W województwie zachodniopomorskim wykazano występowanie niskiego stężenia witaminy D w surowicy zarówno chorych na RZS, jak i osób zdrowych. Niektórzy badacze przypisywali zmniejszenie stężenia 1,25 OH 2D u tych chorych zaburzeniom przemian 25 OH D w postać aktywną, szczególnie w starszym wieku.

Bierze się również pod uwagę mniejszą ekspozycję na światło słoneczne związaną z mniejszą aktywnością ruchową chorych. Prace epidemiologiczne nie uwzględniają jednak najczęściej aktywności fizycznej, która u chorych na RZS może być ograniczona i poprzez zmniejszenie ekspozycji na światło słoneczne wpływać na stężenie witaminy D w surowicy.

Podobne pytania

Merlino i wsp. Te entuzjastyczne doniesienia nie zostały potwierdzone w Witamina D i choroby stawow przeprowadzonych dużych badaniach. Nielen i wsp. Wyniki retrospektywnego oznaczenia stężenia witaminy D nie różniły się Witamina D i choroby stawow od uzyskanych w grupie kontrolnej. Również Costenbader i wsp. Podstawowy zarzut wobec pracy Merlino i wsp. Badania na temat wpływu witaminy D na przebieg RZS były przeprowadzane głównie in vitro i na modelach zwierzęcych. Podobnie ukierunkowane były pojedyncze badania przeprowadzone u ludzi.

Analizowały one zwykle ograniczoną liczbę zmiennych związanych z chorobą. Tylko w badaniu, które prowadzili Andjelkovic i wsp.

Witamina D i choroby stawow Leczenie stawow z chrapania

Chorym opornym na stosowane leczenie dodawano alfakalcydol w dużej dawce 2 µg na dobę przez 3 miesiące. Po włączeniu witaminy D wyniki leczenia były lepsze. Wyniki tego badania są najczęściej cytowane jako potwierdzające związek stężenia Witamina D i choroby stawow D w surowicy z aktywnością RZS.

Analiza zastosowanej w nim metodyki pokazuje jednak, że okres obserwacji był krótki, liczba pacjentów niewielka, a wyników nie porównywano z wynikami grupy kontrolnej. Nie pozwala więc ono na jednoznaczną ocenę roli witaminy D w modyfikacji procesu zapalnego w RZS.

Zdecydowanie brakuje więc badań klinicznych potwierdzających entuzjazm co do łagodzenia przebiegu RZS przez witaminę D. Badania nad nieklasyczną rolą witaminy D in vivo Wyniki wspomnianej pracy Merlino i wsp.

Powiązane artykuły

Badania nad witaminą D są trudne z uwagi na konieczność uwzględnienia wielu czynników wpływających na jej stężenie. Wadą wykorzystywania oznaczania stężenia witaminy D jest konieczność wzięcia pod uwagę wpływu wielu czynników nasłonecznienia, ekspozycji na światło słoneczne, diety na wynik oznaczenia.

 • Witamina D powstrzyma rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów? - desirewarez.pl
 • Witamina D w reumatoidalnym zapaleniu stawów
 • Badania wykazały również, że chociaż witamina D może skutecznie zapobiegać pojawieniu się stanu zapalnego, jest ona mniej skuteczna, gdy choroba zapalna już istnieje, ponieważ choroby takie jak reumatoidalne zapalenie stawów prowadzą do niewrażliwości na witaminę D.
 • Zrób to w Wydawnictwie Borgis — jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych.
 • Bol na stawie na ramie

W kwestionariuszach żywnościowych należy uwzględniać stosowanie przez chorych witaminowych suplementów diety oraz diety bogatej w olej rybi. Wpływ diety bogatej w kwasy omega-3 na przebieg RZS był przedmiotem wielu badań, w których wykazywano korzyści ze stosowania takiej diety dla przebiegu choroby.

Należy pamiętać, że tran jest naturalnym źródłem witaminy D. Na stężenie aktywnej postaci witaminy D wpływ ma stężenie PTH, które wzrasta przy niedoborze cholekalcyferolu i przyspiesza przemiany formy nieaktywnej. Suplementacja witaminy D Wątpliwości na temat wpływu witaminy D na zapadalność i aktywność RZS nie zmieniają faktu, że chorzy bardzo często mają jej niskie stężenie w surowicy i wymagają suplementacji z tradycyjnych wskazań.

Witamina D w chorobach zapalnych - Reumatologia – Termedia

Jak więc stosować witaminę D? Najlepszą drogą dostarczania witaminy D jest endogenna synteza w skórze pod wpływem światła słonecznego. Naturalna synteza nie grozi przedawkowaniem, ponieważ nadmiar zarówno prowitaminy, jak i witaminy D jest rozkładany w wyniku nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Wskazania do stosowania witaminy D oparte są na jej działaniach klasycznych, jednak coraz częściej sugeruje się stosowanie witaminy D w związku z jej działaniami nieklasycznymi.

W aktualizowanych zaleceniach co do suplementacji witaminy D widać tendencję do zwiększania zalecanych dawek witaminy D. Według aktualnych zaleceń profilaktyki występowania niedoborów witaminy D, oprócz aktywnego nasłoneczniania, należy stosować z żywnością i preparatami farmakologicznymi glukozamina Chondroitin Doppel Herz Recenzje — j.

U osób starszych należy stosować suplementację cholekalcyferolu przez cały rok lub alfakalcydolu 0,5—1,0 μg na dobę.

W jakiej postaci witaminy na stawy są najlepsze?

Grupa NEIRD powołuje się na prace sugerujące zalecanie większej podaży witaminy D u osób zagrożonych ryzykiem rozwoju chorób autoimmunologicznych, uzależniające zakres substytucji od stężenia 25 OH D w surowicy indywidualnych pacjentów. W zaleceniach amerykańskich podkreślono również konieczność utrzymywania stężenia 25 OH D w surowicy tych chorych na górnej granicy normy. W zaleceniach co do suplementacji witaminy D u ludzi starszych podkreśla się konieczność stosowania aktywnych postaci witaminy D.

Za przyczynę obniżania się stężenia 1,25 OH 2D z wiekiem uważa się upośledzenie przemian witaminy D w postać aktywną. Zaletą stosowania alfakalcydolu jest to, że nie wymaga on hydroksylacji w nerkach. Jest to istotne u chorych na RZS, u których mogą częściej występować choroby nerek. Stosowanie i badanie roli witaminy D w chorobach autoimmunologicznych napotyka problem w postaci braku możliwości zwiększania dawki aktualnie stosowanych preparatów in vivo, ponieważ niesie to ze sobą niebezpieczeństwo przedawkowania.

Dawka kalcytriolu konieczna do utrzymania prawidłowej gospodarki wapniowo-fosforanowej jest dużo mniejsza niż dawka określona w badaniach laboratoryjnych jako skuteczna do wywierania działań nieklasycznych.

Trwają Boli stawu biodra nad zsyntetyzowaniem analogów witaminy D pozbawionych działania hiperkalcemizującego przy zachowanym znaczącym działaniu genomowym.

Z obecnie dostępnych preparatów witaminy D korzystny Witamina D i choroby stawow tym względem profil wydaje się mieć alfakalcydol, ponieważ w dawkach wywierających niewielkie działanie hiperkalcemizujące może wywierać pewne działania nieklasyczne. W lecznictwie stosowane są już analogi witaminy D ze względu na swoje działania antyproliferacyjne, np. Witamina D, obok klasycznego oddziaływania na gospodarkę mineralną, może wykazywać działania immunomodulujące, w tym mieć pewien związek z aktywnością i przebiegiem RZS.

Otwarte pozostaje pytanie, czy obiecujące wyniki badań prowadzonych in vitro i na modelach zwierzęcych zostaną potwierdzone u ludzi.

Jakie witaminy pomagają usprawnić pracę stawów?

Trzeba pamiętać o ograniczeniach metodologicznych dotychczasowych doniesień na temat nieklasycznego działania witaminy D u chorych na RZS. Odpowiedź na pytanie, czy witamina D ma szansę zostać zaliczona do leków modyfikujących przebieg RZS, powinny dać dalsze badania. Konieczność stosowania witaminy D nie ulega jednak wątpliwości z uwagi na jej niskie stężenie w populacji Polski. Piśmiennictwo 1. Andjelkovic Z. Disease modifying and immunomodulatory effects of high dose 1 alpha OH D3 in rheumatoid arthritis patients.

Clin Exp Rheumatol,17, — Bogaczewicz J. Potrzeba suplementacji witaminy D u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Reumatologia,4, — Cantorna M. Mounting evidence for vitamin D as an environmental factor affecting autoimmune disease prevalence. Exp Biol Med Maywood,— Costenbader K.

Vitamin D intake and risks of systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis in women.

Witamina D i choroby stawow Recznie rozbija leczenie ze stawu

Ann Rheum Dis,67, — Cutolo M. Vitamin D in rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev,7, 59— Harel M. Predicting and preventing autoimmunity, myth or reality? Ann N Y Acad Sci, — Holick M. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease.