Leczenie oparzen stawow,

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Nie należy również zapominać o rehabilitacji psychicznej. Czas: długość naświetlania 10 min na jedną dłoń. Działanie prądu, poza bezpośrednim uszkodzeniem tkanek związanym z przepływem prądu, może powodować również uszkodzenia pośrednie, np.

Badanie przedmiotowe Badanie przedmiotowe kończyn górnych składało się z oglądania, badania palpacyjnego stanu blizny, oceny bólu wg skali VAS visual analog scalepomiaru zakresu ruchów w stawach, oceny wrażliwości czuciowej oraz pomiaru siły mięśniowej chwyt mierzonej dynamometrem.

Laseroterapia ran, oparzeń i owrzodzeń oraz w chorobach mięśni, kości i stawów

Po dokładnym obejrzeniu dłoni i przedramion zauważono zabarwienie skóry obu dłoni pacjenta, które były mocno czerwone, miejscami bordowe, faktura skóry w miejscu poparzenia nierówna, pomarszczona, zbliznowaciała, skóra mocno wysuszona, zmieniona faktura zewnętrzna paznokci wszystkich palców oraz ciemnobrązowy kolor paznokci. Badanie palpacyjne pozwoliło określić obszary nadwrażliwe na dotyk.

Przeczulica występowała głównie w okolicy śródręcza oraz nadgarstka w obu badanych rękach, o większej wrażliwości dłoni lewej. Blizny rąk były nieelastyczne i prawie nieruchome, częściowo zrośnięte z otaczającymi tkankami, temperatura skóry dłoni prawidłowa. Dolegliwości bólowe oceniane skala VAS 0—10 pacjent określił na 6. Podczas wykonywania ruchów — czynnego zgięcia palców obu dłoni występowało uczucie ciągnięcia oraz bólu parzącego od paliczków dalszych do stawu nadgarstka.

Pacjent określił ból jako powierzchowny eksteroreceptory.

Fizjoterapia po oparzeniach – cele i metody

Pomiary ruchomości w stawach zostały wykonane za pomocą goniometru. Wykazały ograniczenia zakresu ruchomości zgięcia dłoniowego w stawie nadgarstkowym lewym o ok. Przywiedzenie dołokciowe oraz dopromieniowe nadgarstka kończyny prawej — pomiar prawidłowy, natomiast w nadgarstku lewej kończyny przywiedzenie dopromieniowe i dołokciowe ograniczone o ok. Ograniczenia zgięcia i wyprostu w stawach obu dłoni spowodowane były pooparzeniowymi zrostami skórnymi.

Zrosty umiejscowione w fałdzie zgięciowym stawów nadgarstka powodowały nieprawidłowe ustawienia, które po pewnym czasie mogły przekształcić się w ograniczenia ruchomości spowodowane przykurczem zewnętrznym, a następnie wewnętrznym stawów.

Leczenie oparzen stawow

Czucie powierzchowne eksteroceptywne zostało zbadane w następujący sposób. Pacjentowi zasłonięto oczy, a terapeuta przez dotyk różnymi powierzchniami długopis, wata porównywał czucie obu kończyn górnych.

Leczenie oparzen stawow

Pacjent w pewnych obszarach dłoni i przedramion wykazywał hipostezje obniżenie wrażliwości na dotyka w niektórych miejscach hiperestezje nadwrażliwość. Został zbadany pomiar siły chwytu za pomocą dynamometru. Pozycja wyjściowa do przeprowadzenia testu — ramię przywiedzone, staw łokciowy w zgięciu do 90°, przedramię w położeniu pośrednim, nadgarstek w wyproście 0—30° i w lekkim odchyleniu odłokciowym.

Badanie zostało przeprowadzone trzykrotnie z krótkimi okresami odpoczynku pomiędzy poszczególnymi odczytami, aby uniknąć wpływu zmęczenia na wynik. Następnie została odnotowana średnia z poszczególnych odczytów, a mianowicie dłoń prawa 5 kg, dłoń lewa 4 kg. Ocena czynnościowa dłoni pozwoliła określić występowanie poszczególnych problemów związanych z wykonywaniem typowych czynności życia codziennego, tj. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz badań zostało wdrożone odpowiednie postępowanie fizjoterapeutyczne mające na celu jak najszybsze przywrócenie pacjentowi utraconych funkcji.

W trakcie późnej rehabilitacji, tzn. Daje to możliwość zastosowania zabiegów fizykalnych oraz manualnych zdj. Procedury terapeutyczne zastosowane w opisywanym przypadku Światłolecznictwo Leczenie światłem cieszy się Leczenie oparzen stawow większą popularnością.

Liczne badania kliniczne potwierdzają skuteczność stosowania światła czerwonego Rpodczerwonego IR oraz światła spolaryzowanego w leczeniu zmian pooparzeniowych. Uderzenie pioruna w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka może spowodować rozległe oparzenia w wyniku działania wysokiej temperatury.

Może dojść również do oparzeń spowodowanych przez płonące ubranie. Oparzenia chemiczne Są następstwem działania na tkanki stężonych kwasów i zasad ługów lub soli niektórych metali ciężkich. Oparzenia mogą przebiegać bezboleśnie, np.

Leczenie oparzen stawow

Oparzenia popromienne Są następstwem promieniowania cząsteczkowego α lub β, promieniowania γ lub promieniowania rentgenowskiego. Cechą charakterystyczną tych oparzeń jest to, że ich objawy pojawiają się w czasie odległym od samego urazu. Osobnym, a nie wymienionym wcześniej rodzajem oparzeń są oparzenia dróg oddechowych, które powinny być traktowane jak obrażenia stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia!

Oparzenia / odmrożenia

Dym, gorąca para Leczenie oparzen stawow, aerozole mogą uszkadzać bezpośrednio drogi oddechowe, powodując ich przekrwienie, obrzęk i narastającą niedrożność. Oparzenie zasadą np. Głęboko uszkadza skórę również drogi oddechowe i trudno jednoznacznie określić granicę uszkodzenia. Pierwsza pomoc udzielając pomocy oparzonemu, zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie ratownika pomocy udzielamy w rękawicach, z maską lub inną tkaniną na twarzyjeśli do skażenia doszło wewnątrz pomieszczenia, należy wyłączyć wentylację, klimatyzację, opuścić miejsce skażone, chronić drogi oddechowe osłonić usta tkaniną lub maskązdjąć skażoną odzież i schować do foliowego worka, jak najszybciej usunąć środek chemiczny ze skóry lub błon śluzowych, obficie płucząc letnią, bieżącą wodą miejsce skażone około 30 minut wyjątkiem jest wapno niegaszone, czyli tlenek wapnia, który wchodzi z wodą w reakcję egzotermiczną i należy go usuwać na sucho, a dopiero potem skórę wypłukać wodąranę zabezpieczamy sterylnym opatrunkiem, ze względu na towarzyszące oparzeniom chemicznym silne bóle konieczne jest podanie leków przeciwbólowych np.

W przypadku rozległych oparzeń choremu podaje się antybiotyki o szerokim spektrum, a osobom z oparzeniem przewodu pokarmowego żywienie pozajelitowe. Obrażenia prądem mogą być przyczyną zmian miejscowych — martwicy skóry lub głębszych struktur oraz ogólnoustrojowych — na skutek zaburzeń rytmu serca może dojść do zgonu. Oparzenie prądem występującym w domu, o niskim, przemiennym napięciu V powoduje powierzchowne urazy skóry i najczęściej niegroźne zaburzenia neurologiczne.

Charakterystyczne dla działania prądu elektrycznego o wysokim napięciu są: widoczne na ciele miejsce wejścia i wyjścia w postaci martwicy skóry oraz ciężkie obrażenia ogólnoustrojowe.

Naczynia, nerwy i mięśnie są dobrze uwodnione i szybko przewodzą prąd. Skóra, tkanka podskórna oraz kości są silnymi opornikami i w nich dochodzi do uwalniania dużej energii cieplnej, co prowadzi do niszczenia tkanek. Wiadomo, że zakres obrażeń martwicy koagulacyjnej zależy głównie od gęstości prądu, czyli od przekroju jego przepływu.

Leczenie oparzen stawow

W zabarwieniu skóry dominuje kolor brązowy, brunatny i czarny. Skóra może być pokryta białoszarymi strupami.

Leczenie oparzen stawow

Uciśnięcie okolic oparzenia powoduje bardzo mocny bólchoć powierzchnia oparzona jest nie wrażliwa na dotyk z uwagi na zniszczenie receptorów bólowych. IVº — jest to martwica tkanki podskórnej oraz tkanek leżących głębiej: mięsni, ścięgien, kości, stawów.

Oparzenia - stopnie, pierwsza pomoc i leczenie oparzeń

W przypadku zaistniałego oparzenia, chory doznaje uszczerbku wieloustrojowego, zarówno ze strony samego oparzenia, ale również na skutek samego wypadku.

Wielokrotnie bowiem w przypadku pożaru chory ma złamania kości, rany kłute, okaleczenia, stłuczenia.

Leczenie oparzen stawow

Na skutek samego urazu lub w wyniku nieodwracalnych uszkodzeń ciała zwłaszcza części dystalnychdochodzi do amputacji.