Leczenie falszywych stawow udowych. Podaj powód zgłoszenia

Panahi P. Circulation ; 23 Suppl 1 : I22—I

Martwica głowy kości udowej: stary problem – nowe rozwiązanie

Martwica głowy kości udowej: stary problem — nowe rozwiązanie Redakcja 29 listopadafotolia Stosowane dotychczas metody leczenia jałowej martwicy głowy kości udowej często okazują się niewystarczające. Szansą dla chorych jest autorska metoda lekarzy z białostockiej Omedy i szpitala w Bielsku Podlaskim, polegająca na leczeniu przy pomocy komórek macierzystych.

Leczenie falszywych stawow udowych

Z jałową martwicą głowy kości udowej borykają się najczęściej ludzie młodzi, około Dolegliwość ta może być przykrą konsekwencją leczenia innych, pozaortopedycznych schorzeń: - Na rozwój choroby narażeni są przede wszystkim pacjenci zmuszeni do długotrwałego przyjmowania sterydów ze względów onkologicznych, reumatologicznych czy dermatologicznych.

W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się także osoby nadużywające alkoholu lub mające częsty kontakt z substancjami chemicznymi, jak np. Problem jest niezwykle poważny, bowiem jałowa martwica powoduje całkowitą destrukcję głowy kości udowej, włącznie z jej zapadnięciem.

Martwica głowy kości udowej: stary problem — nowe rozwiązanie Redakcja 29 listopadafotolia Stosowane dotychczas metody leczenia jałowej martwicy głowy kości udowej często okazują się niewystarczające. Szansą dla chorych jest autorska metoda lekarzy z białostockiej Omedy i szpitala w Bielsku Podlaskim, polegająca na leczeniu przy pomocy komórek macierzystych. Z jałową martwicą głowy kości udowej borykają się najczęściej ludzie młodzi, około Dolegliwość ta może być przykrą konsekwencją leczenia innych, pozaortopedycznych schorzeń: - Na rozwój choroby narażeni są przede wszystkim pacjenci zmuszeni do długotrwałego przyjmowania sterydów ze względów onkologicznych, reumatologicznych czy dermatologicznych.

W ten sposób staw staje się mechanicznie niewydolny. Z czasem też rozwijają się w nim zmiany zwyrodnieniowe, których skutkiem jest konieczność zastosowania Leczenie falszywych stawow udowych stawu biodrowego. Szansą na uniknięcie takiego scenariusza, zwłaszcza w przypadku wcześniej zdiagnozowanej choroby, jest zaproponowane przez białostockich specjalistów leczenie zachowawcze.

Leczenie falszywych stawow udowych

Świeże spojrzenie Nowa, autorska metoda opracowana wspólnie przez lekarzy ze szpitala Humana Medica Omeda w Białymstoku i szpitala w Bielsku Podlaskim, polega na uzupełnieniu ogniska martwicy głowy kości udowej kompozytowym przeszczepem kostnym.

W jego skład wchodzi kolagen, będący nośnikiem autologicznych komórek macierzystych.

Leczenie falszywych stawow udowych

Do tego, pacjentowi Leczenie falszywych stawow udowych czynnik biologiczny, czyli owe komórki, które ułatwiają gojenie się przeszczepu i jego pełną przebudowę — opisuje doktor Jancewicz. Proces operacyjny, z uwagi na korzystanie wyłącznie z materiałów autologicznych samego chorego, jest niezwykle bezpieczny.

Leczenie falszywych stawow udowych

Zastosowanie materiałów pochodzących Rysunek bolu w stawach jest od osoby leczonej eliminuje także problemy immunologiczne czy ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Sukces lub niepowodzenie tego typu operacji zależy więc tylko i wyłącznie od etapu rozwoju choroby.

Account Options

W przypadku niewielkich zmian wyniki są oczywiście znacznie lepsze. Dalsza degeneracja może zostać opóźniona, a nawet całkowicie zatrzymana. Nie da się natomiast w ten sposób pomóc pacjentom, u których stwierdzono zaawansowaną destrukcję głowy kości udowej.

Leczenie falszywych stawow udowych

Tu jedynym rozwiązaniem pozostaje sztuczny staw. Pierwsze, optymistyczne wnioski Omawiana technika operacyjna wciąż pozostaje nowością na rynku medycznym. Pierwsze doświadczenia wydają się być niezwykle obiecujące.

Zwyrodnienie stawu biodrowego – przyczyny rozwoju

Funkcje stawów chorych będących obecnie na etapie obserwacji po rekonstrukcji są na tyle dobre, że możemy mówić o pełnej remisji procesu. Do ostatecznych wniosków wciąż jednak jeszcze daleko, gdyż nie da się właściwie określić tempa rozwoju następujących zmian.

Wciągu ostatnich dekad nastąpił znaczy rozwój aloplastyki stawów biodrowych total hip arthroplasty — THA i kolanowych total knee arthroplasty — TKA. Pojawiły się nowe techniki operacyjne, lepsze modele protez, metody znieczulenia i wytyczne pooperacyjnego leczenia przeciwbólowego oraz rehabilitacji [1]. Między innymi z tego powodu zabiegi wymiany stawów stały się jednymi z najczęściej wykonywanych operacji ortopedycznych, a większość pacjentów im poddawanych może spodziewać się zadowalających rezultatów. U większości operowanych uzyskuje się znaczne zredukowanie lub usunięcie dolegliwości bólowych, przywrócenie funkcjonalności stawu biodrowego lub kolanowego oraz satysfakcjonującą poprawę jakości życia chorego. Niestety, jak w przypadku każdej procedury chirurgicznej, także po operacjach aloplastyki mogą wystąpić komplikacje.

Podobnie jak w przypadku innych, innowacyjnych rozwiązań, także tu trudno czerpać z osiągnięć innych lekarzy, choćby z zagranicy. Obserwacje ze stosowania technik zachowawczych są bowiem na całym świecie dość krótkie. Skąd wziął się pomysł takiego leczenia?

Martwica głowy kości udowej: stary problem – nowe rozwiązanie

U podstaw poszukiwania nowych rozwiązań znanego od lat problemu leżało przede wszystkim niezadowolenie lekarzy ze skuteczności używanych dotychczas technik: - Sposobów leczenia martwicy jest wiele, jednak często okazywały się one niewystarczające. Postanowiliśmy więc stworzyć własną metodę, która wyeliminuje wszystkie napotykane przez nas niedostatki, a dodatkowo pozwoli kompleksowo podejść do całej choroby stawu, włączając w to także inne patologie — dodaje na koniec ortopeda.

Przyczyny zwyrodnienia stawów

W ten sposób w Białymstoku powstał pomysł stosowania przeszczepów kompozytowych z udziałem komórek macierzystych. Rozwiązanie to, obecnie prezentowane na konferencjach z udziałem czołowych polskich i światowych autorytetów w dziedzinie ortopedii, już cieszy się znacznym zainteresowaniem specjalistów.

Martwica głowy kości udowej: stary problem — nowe rozwiązanie Poszukiwania skutecznego rozwiązania problemu jałowej martwicy głowy kości udowej trwają już od wielu lat.

Zwykle rozwija się podstępnie i przez długi czas nie daje poważnych oznak. Mowa o zwyrodnieniu stawu biodrowego. To jedna z najpowszechniejszych dolegliwości biodra, z którą trafiają pacjenci do ortopedów.

Stosowane dotychczas rozwiązania często okazywały się jednak niewystarczające. Dziś szansą dla Leczenie falszywych stawow udowych staje się nowe podejście do znanego schorzenia — autorska metoda lekarzy z białostockiej Omedy i szpitala w Bielsku Podlaskim, polegająca na leczeniu przy pomocy autologicznych komórek macierzystych samego pacjenta.